Druga część zdjęć z warsztatów Janusza Mielczarka „Tajemnice portretu”.
Pozowała Małgorzata Kozakowska.

1

2

3